chairs
Plia Klappstuhl Rattan - Giancarlo Piretti - Castelli

Plia Klappstuhl Rattan - Giancarlo Piretti - Castelli


Plia Klappstuhl
Designer: Giancarlo Piretti (Giancarlo Piretti) 
Hersteller: Castelli 
Entwurf: 1969
luminiumrahmen Sitz- & Lehne Rattan bespannt  
350 EUR